• Innlegg

  Klimakommunikasjon: Barrierer og muligheter

  Tidligere i denne modulen diskuterte vi tema klimakommunikasjon og hvilke psykologiske faktorer, barrierer og muligheter som oppstår når vi mennesker skal motta, tolke og prosessere denne kommunikasjonen. Dette innlegget skal handle om hvordan skal man håndtere, unngå, løse eller leve med disse barrierene og hvilke løsninger som kan brukes mot hindringene disse barrierene er med på å skape. Tema og denne tanken om fem barrierer ved klimakommunikasjon er skapt gjennom over 300 artikler, der Per Espen Stoknes har samlet disse artiklene til samlet modell (forskning.no). Jeg vil trekke disse teoriene og denne diskusjonen mot hva jeg selv tenker og opplever rundt de forskjellige barrierene, fremfor mot en bedrift for å…

 • Innlegg

  FNs 17 Bærekraftsmål

  FNs Bærekraftsmål er et tema som ofte dukker opp på nyhetsskjermen, radioen, selskaps-visjonene om en mer miljøvennlig fremtid, på jobb og skolen. Men hvor mange av oss vet egentlig så mye om disse søtten mål og deres hundreogsekstini (169) delmål? For det kan være tidskrevende og for noen mindre interessant å ta seg tiden til å sette seg inn i. I følge FN selv, er bærekraftsmålene verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030 (fn.no), og dette er felles for land, nærlingsliv og sivilsamfunn – med andre ord delt opp i tre dimensjoner (sosiale forhold, miljø og klima, Økonomi). I denne posten vil…

 • Innlegg

  Veien til bærekraft

  Vi er i gang med fagets andre modul, bærekraft med Cecilie Staude – kommunikasjon i bærekraftig perspektiv. Underveis i modulen har vi alt vært gjennom temaer som grønnvasking, den grønne strategi trappa og barrierer for bærekraft, som i seg selv er noen veldig interessante områder. I forbindelse med vår eksamensoppgave vil jeg skrive tre nye innlegg, inkludert dette, der bærekraft er i fokus. Bærekraftig utvikling er ifølge snl.no en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge muligheten til å tilfredstille behovene til de fremtidige generasjoner. Med dette menes det at man unngår en eventuell fremtidig negativ effekt ved eksempelvis overdrivelse av ressursbruk slik som kjøtt- og husdyrproduksjon idag. NOAH…