Innlegg

Hvordan bygge nettverk og skaffe en mentor?

I dette innlegget er tema nettverk, og hvordan skaffe seg en relevant mentor. Det er ofte vanskelig å nå ut til mennesker i bransjelivet du en dag selv skal ut i, uten kontakter eller det rette nettverket til å gjøre det, og derfor kan det være en ide å skaffe seg en mentor som forstår dine behov og hva du behøver for å lykkes. Mentoren skal være til hjelp med coaching, veiledning og være en form for bindeledd mellom deg og din karrierefremtid – om det er målet.

I forbindelse med innlegget har jeg gått igjennom Paul Beseks’ kurs; First Round: Nettwork Basics som vil fungere som en guide til å skape et nettverk, samt komme i kontakt med en mentor. Kurset består av en intro og 8 Moduler som introduserer tips og triks til nettverksskaping og hvordan man skaffer en relevant mentor for deg.

Modul 1: Din Profesjonelle Identitet
Denne første delen av kurset handler identitet og samhandlingen mellom din identitet som student og din profesjonelle identitet – rettet mot arbeidslivet. Under skolegangen tilnærmer du stadig ny kunnskap som skal bidra til en økt kompetanse mot den bransjeveien du ønsker å gå, og som bidrar til å bygge opp/styrke din profesjonelle identitet. Likevel, er det alltid lurt å få feedback fra andre profesjonelle og ta i mot den hjelpen man kan få for å nå sine mål. Å Skaffe en mentor i dette tilfellet kan være løsningen for å unngå visse fallgruver på veien mot suksess. Kurset viser til fem kvaliteter man bør besitte for å unngå motgang på veien:

 • Empati: Lær å se ting fra den profesjonelles/mentorens synspunktNysgjerrighet: Vis interesse og ønske om å lære fra dem og deres erfaring
 • Takknemmelighet: Vis takknemlighet for den tiden og den energien de bruker til å hjelpe
 • Relevans: Gi en god anledning til hvorfor du kontaktet dem og hvilken nytte dette har
 • Respekt: Behandle dem slik du selv ville ønsket å bli behandlet og hjulpet.

Med disse kvalitetene i boks kan du forvente et genuint ønske om å ha deg i deres nettverk.

Modul 2: Nettverksbygging via LinkedIn
LinkedIn er et super godt verktøy til nettverksbygging i alt fra svake profesjonelle relasjoner til sterke profesjonelle relasjoner. Nettverket ditt handler om deg – dine venner og familie, kolleger, studiekamerater, organisasjoner og andre der du møter likesinnede personer og mennesker du omgås med på daglig basis. I vanlig fall omtaler vi alle disse relasjonene som om de er satt i båser – eller dine indre og ytre sirkler, og det er derfor det eksempelvis kan være vanskeligere å nå ut til mennesker i de ytre sirklene enn de indre. Derfor er LinkedIn er så godt verktøy!

Som de fleste selv vet er eksempelvis Facebook mye mer tilegnet dine sirkler, altså mer personlig – men LinkedIn bryter disse barrierene og hjelper deg med å nå ut til andre mennesker du slett ikke har møtt tidligere. Fra et nettverk på 20 kan dette enkelt bli ganget med 10 etter et års tid på LinkedIn dersom du går inn for det. Men hvordan finner du de rette personene til nettverket ditt? Modul 2 viser til følgende fire metoder til å nå nye kontakter på:

 1. Perfekt overlapping: Noen du identifiserer deg med som alt er en del av ditt nettverk.
 2. Større overlapp: Noen du kjenner fra tidligere arbeidsplass, skole eller bekjentskap som jobber/studerer noe du er interessert.
 3. Likheter: Noen som har gjort noe du ønsker å gjøre, og som har gått en liknende vei som deg for å komme dit.
 4. Noen interessante: noen du finner interessant som gjør noe du finner interessant

Når du nå er kommet i kontakt med forskjellige personer, eller i det minste kartlagt hvordan du skal nå dem, er det også en idé å tenke gjennom personlige styrker, interesser og egen vekst som en del av samtaleemnet. Dette kan videre føre til en økt interesse eller til å finne ut nye idéer om deg, dine interesser eller noe om den profesjonelle personen du samhandler med. Vi er alle mennesker, men uavhengig om du kommer i kontakt med noen fra selskaper som Google, kan treffe på nyutdannede personer som lettere kan relatere til deg, men som ikke nødvendigvis sitter på den erfaringen du selv streber å søket om en mentor. Da kan det være mer passende å samhandle med noen med en del år i bransjen.

Modul 3: Bruk av LinkedIn som kontaktpunkt
LinkedIn er som nevnt over er genialt konsept for å bygge nettverk, og med det kan du også kontakte personer gjennom å legge de til i ditt nettverk eller sende dem direkte meldinger (dm). Men hva skal du skrive, hvordan skal du åpne samtalen, og ikke minst hvorfor skriver du?

Dette er tre faktorer som er viktige å tenke gjennom før du tar det første steget. LinkedIn er på mange måter formelt og upersonlig, da relasjonsbygging i form av karrieremuligheter og nettverksbygging er hensikten, fremfor vennskap og mindre formalitet. Du ønsker å fremstå profesjonell og seriøs, og ikke begå feil når du strekker den første hånden ut. Likevel er ikke en LinkedIn-melding så formell som en email. Her kan du rent faktisk chatte med bransjefolk for å bli bedre kjent som til og med kan resultere i en mentor.

Modul 4: Koordinering
Når du endelig har tatt det første steget og strukket ut hånden til en eller flere bransjefolk på leting etter en mentor, er det greit å vite hvordan du skal gå videre. Du besitter de fem kvalitetene, du har pekt ut noen potensielle/interessante profesjonelle personer du ønsker kontakt med, og vet hvordan du skal skaffe interesse. Selv med din egen plan på plass er det viktig å respektere andres tid og ønsker, og derfor er det viktig at man er:

 • Effektiv – Personen du søker hjelp av tar seg tiden, men kan likevel ha mye annet å gjøre. Du må derfor ha koordinert din plan så enkel og tidstilpasset som mulig. Vær forberedt med tid og dato for samtalen, kanal for videre kontakt (fysisk møte, telefon, SoMe)!
 • Ærverdig – Husk at du er den som ber om hjelp, og du må derfor være fleksibel der du kan.
 • Ta initiativ – Vær forberedt, fleksibel og proaktiv! Dersom den første samtalen skal lede til en relasjon, er det du som skal planlegge et nytt møte/samtale og by inn til et ønsket tidspunkt og sted. Det vil alltid være lurt å innlede en kortfattet tekst hva møtet dreier seg om.
Illustration 110422250 © FilataDreamstime.com

Modul 5: Samtalestyring
Nå som samtalen er i gang vil det være viktig å kunne navigere samtalen, slik at samtalen i helhet oppleves effektiv og konstruktiv for både deg og den profesjonelle. Dersom den videre samtalen foregår over telefon (per lyd eller Face-Time), byr denne femte modulen på fire faser man går igjennom under samtaleprosessen (Disse går også under Modul 6 og 7).

Fase 1: Sjekk-liste (Fungerer oppkoblingen, introduser tema og tid, og kanskje hva du skal gjennom).
Fase 2: En dypere, men profesjonell introduksjon av deg selv (Modul 6).
Fase 3: En behovsanalyse for den profesjonelle du prater med. Det er her du henter all relevant kunnskap fra den profesjonelle og får svar på de spørsmål du måtte ha (Modul 7).
Fase 4: Avslutning. Du takker for tiden den profesjonelle har gitt deg og for samtalen. Dersom det er behøvelig, kan det være en god idé å sikre en ny samtaletid/tilgjengelighet dersom vedkommende lander som din mentor.

Alt i alt er det viktig å huske på at starten er den delen som gir et første inntrykk, og som legger stemningen for samtalen videre, så vel som en god avslutning for å gjøre samtalens helhetlige opplevelse maksimal.

Modul 6: Profesjonalitet
Profesjonalitet i samtalen kan være tilstede helt fra start, og når det gjelder introduksjonen av deg selv er det viktig at du skiller mellom hva som er relevant og ikke. Med det mener jeg at personen du har en samtale med ikke behøver å vite om du foretrekker øl eller vin til maten, men heller hva du liker å gjøre på fritiden, så vel som dine styrker og svakheter. Modul 6 viser også til noen elementer som kan være relevante å forberede seg på å ha med i denne introduksjonen:

 • Hvem er du?
 • Hvilke ferdigheter og interesser har du?
 • Hvordan forklarer du din egne profesjonelle vekst?
 • Hvor i denne vekstfasen er du i dag?
 • Hva ønsker du å oppnå ved denne samtalen?

Tenk ut en fin formulering av denne introduksjonen når du byr på deg selv og pass på at det er en forskjell mellom selvopptatthet og selvtillit.
Til neste modul er det viktig at du stiller godt forberedt med spørsmål, og har gjort deg tydelig med hva du behøver slik at den profesjonelle du eventuelt ønsker som din mentor forstår hva du behøver.

Modul 7: Vær Forberedt
Vi befinner oss i Fase 3 av samtaleprosessen, og her er det viktig å stille godt forberedt!
I tillegg til å forberede en god introduksjon av deg selv og lage noen gode spørsmål bør du undersøke personens LinkedIn-profil for å finne ut av aktivitetsnivået hen har, og litt mer om bransjen hen jobber i og ikke minst selskapet. Det kan også være en idé å google den profesjonelle og hens selskap for å finne litt ytterligere relevant informasjon til samtalen dere skal ha. Her kan du finne felles interesser og erfaringer, noen interessante punkter du ønsker å vite mer om, og annet du kanskje lurer på.

Det du ønsker å finne ut av i denne forberedelsen, som senere skal være grunnlaget for spørsmålene underveis vil være tre punkter:

 • Deres historie – og hvorfor de befinner seg der de er i dag
 • Deres arbeid – hvilke ferdigheter, trender, karrieremuligheter kan man oppnå hos dere
 • Tips til deg – Hvordan følge deres fotspor, hvilke muligheter som finnes og anbefalinger.

Modul 8: Langsiktig relasjonsbygging
Denne siste modulen handler om veien til, og verdien av en langsiktig relasjon mellom deg og din mentor. Du har nå tilnærmet deg en god del ny kunnskap, tips og råd som skal sette nye mål i veien mot din suksess – men dette er ikke et lykkehjul, og veien er noe lenger. Derfor er det viktig å beholde den profesjonelle relasjonen med din nåværende mentor, men også for andre fremtidige relasjoner.

Etter samtalen vi har vært i gjennom i de tidligere moduler, er det på sin plass å bygge videre på og følge opp din nye relasjon. Du vet du fremdeles har mye igjen, og behøver derfor mer hjelp. En god start vil være å kontakte den profesjonelle, takke for samtalen og det du fikk ut av denne. Videre kan informere kort om neste steg og hvilke utfordringer du møter på, og innlede grunnsteinen for et nytt møte.

Min erfaring av kurset
Før jeg startet på dette kurset tenkte jeg «Dette blir tørt..», men merker fort at dette er super relevant for meg som student og kjenner godt igjen flere av eksemplene fra tidligere arbeidserfaringer og min første tid på LinkedIn. Til lærdom vil jeg kunne tenke mer over hvem jeg legger til i mitt nettverk og at det ikke minst er OK å skrive en melding til noen du finner interessante – enten det er karrieremuligheter eller sparring. Slik at jeg selv nå i forbindelse med modulen vi er i gang med, skaffe meg en engen mentor som vil være en god støttespiller underveis.  

-Anders

Kilder:

https://first-round.teachable.com

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *