• Innlegg

  Prisen av Influencer Marketing

  Semesterets tredje modul er i gang, og tema er e-varehandel! Karl Philip Lund er underviser i emnet, og som første blogginnlegg har jeg valgt å rette et blikk mot influencere og influencer marketing. Influencere er over alt og påvirker oss i alt fra hvilken juice vi bør kjøpe for å holde oss friske, til å si at det er greit å reise under pandemien. Det er mange for- og motsetninger under denne kategorien av påvirkere i dagens samfunn. En influencer har en enorm evne til å påvirke sine følgere til kjøp, endring, synspunkt og handling og er dermed en genial markedsførings-booster. Likevel blir denne kraften utnyttet og vi må vite…

 • Innlegg

  Klimakommunikasjon: Barrierer og muligheter

  Tidligere i denne modulen diskuterte vi tema klimakommunikasjon og hvilke psykologiske faktorer, barrierer og muligheter som oppstår når vi mennesker skal motta, tolke og prosessere denne kommunikasjonen. Dette innlegget skal handle om hvordan skal man håndtere, unngå, løse eller leve med disse barrierene og hvilke løsninger som kan brukes mot hindringene disse barrierene er med på å skape. Tema og denne tanken om fem barrierer ved klimakommunikasjon er skapt gjennom over 300 artikler, der Per Espen Stoknes har samlet disse artiklene til samlet modell (forskning.no). Jeg vil trekke disse teoriene og denne diskusjonen mot hva jeg selv tenker og opplever rundt de forskjellige barrierene, fremfor mot en bedrift for å…

 • Innlegg

  FNs 17 Bærekraftsmål

  FNs Bærekraftsmål er et tema som ofte dukker opp på nyhetsskjermen, radioen, selskaps-visjonene om en mer miljøvennlig fremtid, på jobb og skolen. Men hvor mange av oss vet egentlig så mye om disse søtten mål og deres hundreogsekstini (169) delmål? For det kan være tidskrevende og for noen mindre interessant å ta seg tiden til å sette seg inn i. I følge FN selv, er bærekraftsmålene verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030 (fn.no), og dette er felles for land, nærlingsliv og sivilsamfunn – med andre ord delt opp i tre dimensjoner (sosiale forhold, miljø og klima, Økonomi). I denne posten vil…

 • Innlegg

  Veien til bærekraft

  Vi er i gang med fagets andre modul, bærekraft med Cecilie Staude – kommunikasjon i bærekraftig perspektiv. Underveis i modulen har vi alt vært gjennom temaer som grønnvasking, den grønne strategi trappa og barrierer for bærekraft, som i seg selv er noen veldig interessante områder. I forbindelse med vår eksamensoppgave vil jeg skrive tre nye innlegg, inkludert dette, der bærekraft er i fokus. Bærekraftig utvikling er ifølge snl.no en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge muligheten til å tilfredstille behovene til de fremtidige generasjoner. Med dette menes det at man unngår en eventuell fremtidig negativ effekt ved eksempelvis overdrivelse av ressursbruk slik som kjøtt- og husdyrproduksjon idag. NOAH…

 • Innlegg

  Refleksjonsnotat – Digital Markedsføring #1

  Etter første del av valgfaget Digital Markedsføring, med Arne Krokan, har vi gått igjennom en hel masse spennende og interessante tema om dagens så vel som fremtidens samfunn. I tillegg til dette har vi fått en grundig innføring og tips av Marianne Hagelia om studieteknikk hvordan studere på best mulig sett, og ikke minst best mulig sett for deg. Som siste blogginnlegg i tema Digital Økonomi er vi bedt om å lage dette refleksjonsnotatet i forbindelse med første eksamen i DIG2103 som skal omhandle læringsprosessen for denne første delen av faget. Jeg vil også skrive om jeg har opplevd en endring eller utvikling personlig som faglig etter dette. Innledningsvis vil…

 • Innlegg

  Blockchain, Hash og smarte kontrakter?

  I dette innlegget vil jeg forklare hva blokkjeder er og hvordan de fungerer. Det er en kompleks teknologi, som kan være vanskelig å forstå seg på med det første, men jo mer man studerer tema jo mer interessant er det, og nyttigheten og bruksområdet virker svært relevant i dagens teknologiske samfunn. Hva er blokkjeder? En blokkjede kan kalles en logg eller kjede av blokker bestående av informasjon som er bygget på data og informasjon på bloggen bak, som igjen er bygget på blokken bak den igjen. Den aller første blokken i kjeden kalles Genesis-blokken og deler, eller referanser fra denne blokken, vil være synlig på alle de neste blokkene i…

 • Innlegg

  Som fryst i en digital boble

  I siste innlegg diskuterte jeg blant annet anbefalingssystemer, eller anbefalingsalgoritmer som det så fint heter, der disse algoritmene kan hjelpe deg med å filtrere ut det du ikke bryr deg om eller finner interessant og heller vise deg personaliserte annonser eller forslag basert på tidligere klikk og interesser på nett. Dette er et fenomen bygd på ekkokammer og filterbobler, som vi alle utsettes for daglig og kan minne om noe mer fysisk som din indre vennekrets – bare uten etikk. EkkokammerIfølge en kronikk skrevet av Melanie Magin for forskersonen.no finnes det noen enkelte mennesker som kun tar inn og prosesserer informasjon som bekrefter deres egne meninger. Altså informasjon, ideer, tanker…

 • Innlegg

  Mulighetenes Marked

  I denne oppgaven vi har fått tildelt skulle vi velge oss ut en plattformtjeneste, forklare hvorden den fungerer, hvem aktørene er og hvordan man kan senke transaksjonskostnadene ved kjøp. Jeg har valgt Finn.no som på 20 år har vokst fra å være en auksjonsplattform med kjøp og slag til å bli en av Norges største tjenesteytende plattformer, med en markedplass med alt fra jobbannonser, pakkereiser og Second Hand-shopping. Her vekt vektlegger jeg i tillegg plattformens miljøbevissthet. Selskapet som plattformFinn.no AS er et godt etablert selskap som eies av det norske medieselskapet Schibsted og ble lansert d. 20. mars 2000. Finn.no er tilsvarende den verdenskjente plattformen eBay fra 1995. Denne tjenesteytende…

 • Innlegg

  Å bygge fremtidens veier

  I går var landet vårt sort, bredt område med spredning av fjell og andre grønne områder. Gårdsbruk, landbruk, fiske men også dårligere kår var Norge for ikke for ikke alt for lenge siden. Helt til industrien la seg over byene og inntok folk fra landet over for nye arbeidsplasser. Bygg ble reist, masseproduksjonen skapte tilgjengelighet og våre veier ble lagt. I dag er steder der landbruk var var felles for alle, snarere et sted for pause og feire, og industrien mange arbeidsprosesser er utviklet seg til digitale tjenester og produkter. I Nettverksøkonomi av Arne krokan er det skrevet om Teknologi som drivkraft av Kevin Kelly, som mener at teknologien på…

 • Innlegg

  Sosiale konsekvenser ved teknologiens utvikling

  Vi lever i en verden i stadig utvikling. Teknologien er blitt våre kolleger og konsekvensene for dette kan føre til suksess eller katastrofe.I siste innlegg skrev jeg om digitalisering, kunstig intelligens og maskin læring. Dette innlegget er et ytterligere innlegg om kunstig intelligens, rettet mot sosiale konsekvenser i møte med fremtidens teknologiske utvikling. Vi ber maskinen om hjelp og støtte, og stoler mer og mer på våre teknologiske løsninger. Jeg vil nevne et par av dagens nye svar på kunstig intelligens og hva vi kan forvente å se i framtiden. Med denne grenseløse teknologien kan vår verden er i ferd med å et virkelig svar på fremtiden. Med det tar…