• Uncategorized

    Angrepet på den Amerikanse Kongressen

    Dagens samfunn er i stor grad påvirket av sosiale plattformer som vi alle tar del i på en eller annen måte. Innflytelsen kommer inn på oss uansett om vi vil det eller ikke, og konsekvensene er ofte minimale men kan også være katastrofale. Dette innlegget handler om nettopp et slikt tilfellet – angrepet på den amerikanse kongressen den 06. januar 2021. «Vi ses i DC.»I forbindelse med Joe Bindens’ president-markering, ble den amerikanske kongressen stormet av illsinte demonstranter fra hele landet. Daværende president, Donald Trump, hadde gjennom gjentatte Twitter-meldinger opphisset sine tilhengere til å møte opp til protest i Washington DC. Trump selv, hadde aldri direkte meldt at ut storming…